Helstøbt miljøindsats
Hos A.K. Iversen A/S har vi gennem et målbevidst arbejde sikret et bæredygtigt miljø overalt i virksomheden. Fra udvikling, produktion, emballering til distribution. Ved indkøb af maskiner og udstyr lægger vi stor vægt på energi- og miljøhensyn. Sprøjtestøbning kræver store vandmængder til afkøling af plastmaterialet under støbeprocessen. For at minimere vandforbruget recirkulere alt procesvand i et lukket kredsløb med tilhørende køleanlæg, som er konstrueret med varmegenindvinding. Alt fraskåret overskudsplast granuleres og genanvendes.